Pécs Városi Közművelődési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (módosítva: 2010. június 15.)

Pécs Városi Közművelődési Tanács

Szervezetei és Működési Szabályzata

1.)    Pécs Megyei Jogú Városban a 2008. május 27-én hét pécsi székhelyű, kulturális célú civilszervezet által alapított Közművelődési Tanács a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 82. §-ában foglaltak szerint a helyi lakossági közművelődési igények megjelenítésére, a helyi kulturális érdekérvényesítésre, a helyi közművelődési tevékenységek összehangolására létrehozott fórum.

2.) A Közművelődési Tanács alapító tagjai:

  • Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete

(Képviseli: Orcsik Ferenc)

  • Istenkúti Közösségért Egyesület

(Képviseli: Peták Péter)

  • Pécs Baranyai Origo-Ház Egyesület

(Képviseli: Kis Varga István)

  • Nevelők Háza Egyesület

(Képviseli: Vincze Csilla)

  • Mediátor Egyesület

(Képviseli: Szuhay Márton)

  • Sosam-Art Kulturális Egyesület

(Képviseli: Szolga Hajnal)

  • Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

(Képviseli: Czirkos Kelemen)

3.) A Tanács szervezetei keretei

a.) A Tanács tanácskozási, véleményformáló, lakossági kulturális érdekképviseleti fórum, a delegált tagok összességének testülete.

b.)A Tanácshoz a vonatkozó jogszabály figyelembe vételével csatlakozhat bármely pécsi székhelyű közművelődési célt is felvállaló, bejegyzett civil szervezet, amelynek alapszabályában a kulturális feladatvállalás szerepel, valamint tanácskozási jogkörrel részt vehetnek a Tanács munkájában közművelődési alapítványok és más közművelődési célú érdekképviseleti szervezetek. (módosításra került: 2010.06.15)

c.)  A Tanács vezetőségét az alapító tagok képezik.

d.) A Tanács képviseletét a tagok közül megválasztott elnök látja el. Az elnök egyúttal az ügyvivői és az adminisztratív feladatokat is ellátja. A következő elnököt a soros elnök megbízatásának lejártát megelőző ülésen kell megválasztani. (módosítva: 2010.06.15.)

e.) Tanács elnökének megválasztására a tagok jogosultak A Tagok az elnöki tisztséget félévenként elnök választásával töltik be. (módosítva: 2010.06.15.)

A Pécs Városi Közművelődési Tanács első elnöke az alapító tagok egybehangzó szavazata alapján:  Orcsik Ferenc

f.)  Az elnök jogosult a Tanács ülései között a képviseletre, illetve témakörök szerint a Tanács esetenként szakértő képviselőt (szószólót) jelöl ki.

g.) A Tanács tagjainak bármely a Tanács vélemény-nyilvánítási körébe tartozó kérdésben vélemény-nyilvánítási, illetve vétó joga van. A tagok együttes véleményét az elnök, illetve a szószóló az esetleges különvélemény ismertetésével együtt képviseli.

4.) A Tanács működési keretei

a.) A közös álláspont kialakításában a Tanács valamennyi tagja egyenlő jogokkal rendelkezik.

b.) A Tanács véleményegyeztetési fóruma internetes kapcsolattartáson alapul. A vélemény-nyilvánítás alapját képező írott előterjesztéseket, szakmai anyagokat a partnerkapcsolat alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala internetes címlista alapján küldi meg a tagoknak, amelyek véleményüket szintén internet útján juttatják el az elnöknek. A vélemény-nyilvánítás a tagok részéről nem kötelező. Az elnök a hozzá írásban beérkezett vélemények alapján képviseli a Tanácsot, illetve kérhet fel képviseletre a Tanács tagjai közül szakértőt. Ha az írásban beküldött vélemények tartalmukban eltérőek, az elnök egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés eredménytelensége esetén az elnök összehívja a Tanács tagjait. A Tanácsnak akkor van közös álláspontja, ha az elnök meggyőződött róla, hogy egyik tagnak sincs ellenvetése.

c.) A Tanács szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Tanács üléseit az elnök hívhatja össze, illetve össze kell hívni a Tanácsot bármely tag kezdeményezésére, amennyiben konkrét téma kerül megjelölésre és az összehívást még két tag támogatja. (módosítva: 2010.06.15.)

d.) .A Tanács ülései akkor szavazatképesek, ha a tagszervezetek delegáltjainak 50%-a jelen van. A meghívóban mód vannak annak jelzésére, hogy határozatképtelenség esetén az ülés megtartására később ismételten sor kerül (15 vagy 30 perc múlva)  és abban az esetben a Tanács a résztvevők számára való tekintet nélkül határozatképessé válik. Az SZMSZ megváltoztatásához azonban továbbra is a tagszervezetek 50%-nak jóváhagyása szükséges. (módosítva: 2010.06.15.)

e.) A tagszervezetek a képviselettel más személyt is megbízhatnak, azonban ezt írásban kell közölniük a Tanács elnökével.

f.) A Tanács ülései nyilvánosak, de annak időpontját az ülést megelőzően egy  héttel a Tanács internetes honlapján illetve saját hirdetőtábláján közzé kell tenni. A nyilvánosság érdekében a Tanács működéséről szóló anyagokat a honlapján az elnök közzéteszi. Tanács működéséről a ciklusok végén összefoglaló értékelés készül, melyet a tagszervezetek és az érintettek részére a leköszönő elnök megküld. (módosítva: 2010.06.15.)

5.) A Tanács működése, hatásköre

a.)    A Tanács véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz a település közművelődését érintő minden kérdésben (pl.: az önkormányzat közművelődési feladatellátó tevékenységének hatékonysága, közművelődési tárgyú előterjesztések véleményezése, városi kulturális stratégia, koncepció, illetve közművelődési program elfogadása, közművelődési költségvetési keretek, a rendelkezésre álló eszközök, feltételek hasznosítása, a közművelődési szervezetek együttműködési lehetőségei stb.)

b.)    A Tanács a közösségi művelődés érdekeinek képviselőjeként érdekérvényesítő szerepéből adódóan elfogadott, érvekkel alátámasztott véleményéről a helyi döntéshozókat tájékoztatja.

c.)    A helyi közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásával törekszik a közművelődési szervezetek, intézmények, és az állampolgárok közösségi művelődésének elősegítésére, hatékonyabbá tételére, elősegíti az együttműködést a helyi kultúra különböző szereplői között.

d.)    A Tanács az érdekérvényesítés keretében szakmai fórumokat, találkozókat szervez.

e.)    Véleményt nyilvánít az önkormányzatok közművelődési célokra fordított pénzügyi keretének felhasználásáról, a közművelődési tevékenység feltételeit biztosító épületek és technikai felszerelések célszerű és hatékony kihasználásáról.

f.)      A Tanács tagjai vállalják és önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, hogy a közművelődés lakossági érdekképviseletében sem politikai, sem csoportos, személyes érdekeket nem képviselnek.

6.) A Tanács működési feltételei

a.)    A törvény alapján a tanács működési feltételeit az abban részt vevő szervezetek saját forrásból biztosítják. A ügyvitel költségeit a soros elnök által képviselt szervezet biztosítja.

b.)    A Tanács működése során rendelkezhet közös alap létrehozásáról is, melynek kezelője  mindenkor az elnök. (módosítva: 2010.06.15.

7.)    A Tanács megszűnése, illetve újjászervezése

a.)    A Tanács 3 évre, 2008. május 27.-től 2011. május 27. közötti időtartamra alakult, a törvényben meghatározott hároméves időtartam után feloszlik.

b.)    A Tanács működésképtelenné válik, ha tagjainak száma kettő szervezetnél kevesebbre csökken.

Kelt: Pécsett, 2008. május 27-én

Az alapító szervezetek képviselőinek aláírásai:

Orcsik Ferenc                                                                                                   Peták Péter

Magyar Népművelők Egyesülete                           Istenkúti Közösségért Egyesület

Baranya Megyei Szervezete                                     képviseletében

képviseletében

Kis Varga István                                                                                           Vincze Csilla

Pécs-Baranyai Origo-Ház Egyesület                            Nevelők Háza Egyesület

képviseletében                                                                     képviseletében

Szuhay Márton                                                                                             Szolga Hajnal

Mediátor Egyesület                                                Sosam-Art Kulturális Egyesület

képviseletében                                                         képviseletében

Czirkos Kelemen

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

képviseletében

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt kedveli: