Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. szeptember 19.

2012. szeptember. 14.

MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. szeptember 19. (szerda) 09:00 órakor
a Városháza I. em. 126-os számú termében
tartandó rendkívüli ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Mecsekerdő Zrt. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. Visual Tipp Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. A Pécsi Balett Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

4. Pécsi Férfikar Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

5. Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

6. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Referatúra
Előadó: Staub Ernő csoportvezető

7. A Pécsi Kulturális Központ pályázatainak jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

8. Együttműködés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázatban
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

9. “Apollo Art Mozi digitális fejlesztése” című pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

10. A Pollack Mihály Műszaki SZKI TÁMOP-2.2.5-A/12-1 “Szakképző intézmények felkészülésének támogatása” című pályázatának beadása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

11. Oktatási intézmények a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi Decentralizált Keretének felhasználására kiírt pályázaton való indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

12. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

Reklámok

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. szeptember 12. (szerda) 09:00 órakor a Városháza I. em. 126-ös termében tartandó soros ülése

2012. szeptember. 7.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottsága
03-3/9-19/2012.
MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. szeptember 12. (szerda) 09:00 órakor
a Városháza I. em. 126-ös termében
tartandó soros ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. A Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. közterület-foglalási kérelme Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. A Pécsi Balett közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

4. Mecsek Oldtimer Egyesület közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

5. PSN Zrt. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

6. Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

7. A Pécs, Komját Aladár utca 2. szám alatti 36047/1/A/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Meghívott: Molnár Ferenc – Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete ügyvivő elnök

8. A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Kalányos Terézia nemzetiségi és roma referens

9. A Pécsi Balett Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

10. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Nagy Csaba alpolgármester
Előadó: Dr. Berényi Édua jogász

11. A Pécsi Kulturális Központ magasabb vezetői beosztás ellátása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos

12. A Budai – Városkapu Iskola TÁMOP-3.3.9-12/2 “A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása” című pályázatának beadása.
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

13. A Simonyi Károly SZKI TÁMOP-2.2.5-A/12-1 “Szakképző intézmények felkészülésének támogatása” című pályázatának beadása.
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

14. Oktatási intézmények a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi Decentralizált Keretének felhasználására kiírt pályázaton való indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

15. A Budai – Városkapu Iskola igazgatója magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint pályázat kiírása a magasabb vezető beosztásának ellátására.
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos

16. Álláshelyek módosítása a Pollack Mihály Szakképző Iskolában és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központban
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Szalai Csilla vezető-főtanácsos

17. Rendelet gróf Zichy Gyula püspök és az Első Dunagőzhajózási Társaság bányamunkásai emléktáblájának elhelyezéséről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos
Meghívott: Oszoli Dénes a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke

18. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

Fazekas Orsolya
vezető- tanácsos

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. augusztus 29. (szerda) 09:00 órakor a Városháza I. em. 126-ös termében tartandó soros ülésére.

2012. augusztus. 24.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Országos Színházi Évadnyitó közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. Romonya Község Önkormányzata közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. Medwe Events Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

4. Esztergál Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekvédelmi Központ közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

5. Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

7. SosemArt Egyesület közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

8. A Megyervárosi Iskola és a Radnóti Miklós Közgazdasági SZKI TÁMOP-3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton történő indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Nagy Csaba alpolgármester
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

9. A TÁMOP-3.1.4-12/2 “Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton való részvétel jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Merza Péter vezérigazgató Pécsi Városfejlesztési N.Zrt.
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

10. DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázaton való részvétel jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Merza Péter vezérigazgató Pécsi Városfejlesztési N.Zrt.
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

11. Képzés, érték, kapcsolat – a Pécsi Kulturális Központ TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatának beadása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

12. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

Fórum az uránbánya újranyitásáról – meghívó

2012. augusztus. 15.

Tisztelt Címzett!

A Wildhorse Energy lakossági tájékoztató kampányt indít a Pécs melletti uránbánya tervezett újranyitásával kapcsolatban. Ennek részeként lakossági fórumok sorozatát indítja a cég, amelyeken a bányászat újraindításának teljes folyamatát igyekszik bemutatni, különös tekintettel a biztonsággal, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekre és tévhitekre.

Tisztelettel meghívjuk Önt az eseményre, ahol Benkovics István, a Wildhorse Energy Hungary Kft. ügyvezető igazgatója tart előadást, majd lehetőség nyílik kérdések felvetésére és vitára is.

Felhívjuk figyelmét, hogy fórum helyszíne módosult a múlt heti közleményben szereplőhöz képest!

Az új helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ, Zsolnay Konferenciaterem, Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Időpont: 2012. augusztus 16. 17:00

Számítunk szíves megjelenésükre!

Ferling PR Kft.

KÉK Egyesület meghívói

2012. augusztus. 13.


Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. július 12. (csütörtök) rendkívüli ülése.

2012. július. 9.

MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. július 12. (csütörtök) 18:00 órakor
a Városháza I. em. 125-ös termében
tartandó rendkívüli ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Balkán Liga közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. CIB Bank Zrt. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. Csemege AMPM Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

4. Köztéri orthofotó kihelyezésének engedélyezése Pécs belvárosában
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

5. ICD – Pacemakerrel Élni Alapítvány közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

6. Miroslav Krleza Horvát Iskola Pécs, Nagy Lajos Király útja 4. sz., valamint a Szigeti út 97. sz. alatti ingatlanjai és ingóságai tulajdonjogának átadásáról az Országos Horvát Önkormányzat részére
Előterjesztő: Nagy Csaba alpolgármester
Előadó: Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető

7. A Pollack Mihály MSZKI TÁMOP-3.4.3 Iskolai tehetséggondozás című pályázaton való indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

OKKUBI- 2012. május 31.

2012. május. 30.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottsága
03-3/9-11/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. május 31. (csütörtök) 11:00 órakor
a Városháza I. em. 126. sz.
helyiségében tartandó rendkívüli üléséről.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. Világharmónia Futás Szervezőiroda Pécsi Kirendeltségének közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua jogtanácsos

4. Polgármesteri ösztöndíjak odaítélése 2012. I. félévében
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos

5. A Miroslav Krleza Horvát Iskola átadásáról szóló közgyűlési döntés kiegészítése
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos

6. A Széchenyi István Iskola fenntartói jogának átadásáról a Baptista Szeretetszolgálat egyházi jogi személy részére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos

7. A Budai Városkapu Iskola működésének átszervezéséről, a Pécsi Egyházmegye részére történő feladatátadásról
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szalai Csilla vezető-főtanácsos

8. Egyebek

Pécs, 2012. május 29.

Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

Oktatási és Kulturális Bizottság ülése – 03.21.

2012. március. 19.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke
03-3/9-5/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. március 21-én (szerdán) 8.30 órakor,
a Városháza II. em. 204. sz.
helyiségében tartandó soron következő üléséről.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalására a
Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsággal
együttes ülésen kerül sor

1. Civil szervezetek beszámolói a közművelődési megállapodások 2011. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető főtanácsos

Meghívottak: Alajos utcai Közművelődési Alapítvány/ Kasza Tibor kuratóriumi elnök
Nagy Csaba területi képviselő

August Šenoa Horvát Klub/ Sárosácz Mihály igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület/ Molnár Ferenc ügyvivő
Végh Péter területi képviselő

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület/ Dr. Kosztics István elnök
Sztojkovics Éva területi képviselő

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület/ Fodor Ibolya elnök
Csizi Péter területi képviselő

Kézművesek Baranyai Egyesülete/ Horváth Ágota elnök
Moór Eszter területi képviselő

Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület/ Czirkos Kelemen elnök
Oszoli Dénes területi képviselő

Minerva Könyvtár Egyesület/ Hantos Anna elnök
Hegyi Ákos területi képviselő

Nevelők Háza Egyesület/ Vincze Csilla Anna ügyvezető igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Nikolas Lenau Közművelődési Egyesület/ Kerner Lőrinc elnök
Sztojkovics Éva területi képviselő

Patacsi Művelődési Egyesület/ Kocsis József elnök
Erb József területi képviselő

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület/ Kis Varga István elnök
Oszoli Dénes területi képviselő

Pécsbányai Kulturális Egyesület/ Vozár Pál elnök
Végh Péter területi képviselő

Vasasért Egyesület/ Berényi Zoltán elnök
Huba Csaba területi képviselő

VOKE Vasutas Művelődési Ház/ Molnár Géza igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Ezt követően a bizottság önálló ülés keretében folytatja munkáját.

2. Kulturális feladatellátással kapcsolatos további intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Referatúra
Előadó: Staub Ernő csoportvezető

3. Beszámoló a Pécs Története Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos
Meghívott: Dr. Újvári Jenő elnök

4. Beszámoló a Zlatko&Vesna Prica Művésztelep Közhasznú alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos
Meghívott: Dr. Újvári Jenő elnök

5. Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos
Meghívott: Horváth Zsolt igazgató

6. Megállapodás kötése a települési könyvtári ellátás biztosítására a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

7. Megállapodás kötése a Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesülettel a Pécs, Szabolcsi út 61. szám alatti ingatlan üzemeltetésére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

8. Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása és ügyvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

9. A személyes gondokoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Humán Főosztály
Előadó: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

10. Rendelet Gebauer Ernő emléktáblájának elhelyezéséről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit főtanácsos

11. A Pannon Filharmonikusok „Arcképcsarnok” című pályázatának beadása
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Virág Eszter tanácsos

12. A Pécsi Kulturális Központ Grundtvig pályázaton történő részvétele
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Virág Eszter tanácsos

13. Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

14. Budai Városkapu Iskola Bártfa Utcai intézményegységének támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

15. A Miroslav Krleza Horvát Iskola átadása az Országos Horvát Önkormányzat részére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

16. A Leőwey Klára Gimnázium „Comenius iskolai együttműködések”
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilvia tanácsos

17. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Pécs, 2012. március 14.

Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Sámóczi Piroska
vezető-főtanácsos

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. február 16-án (csütörtökön) 9.30 órakor, a Városháza I. em. 126. sz. helyiségében tartandó rendkívüli üléséről

2012. február. 14.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke
03-3/9-3/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. február 16-án (csütörtökön) 9.30 órakor,
a Városháza I. em. 126. sz.
helyiségében tartandó rendkívüli üléséről.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenű
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. 2012.évi közterület-foglalások Pécs MJV rendezvényeire
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Fazekas Orsolya bizottsági referens

2. VIVICITTA Városvédő Futás
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Fazekas Orsolya bizottsági referens

3. A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának és vagyonkezelési szerződésének módosítása
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

4. Kulturális feladatellátással kapcsolatos intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

5. Együttműködési megállapodás aláírása Aix-en Provence Várossal
Előterjesztő: Dr. Páva Zsolt polgármester
Előadó: Fehér Éva referens

6. Tájékoztató Pécs MJV Önkormányzata oktatási és kulturális intézményeinek 2011. évi pályázatairól
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadók: Kalányos Terézia nemzetiségi referens
Virág Eszter projektmenedzser

7. Egyebek

Pécs, 2012. február 13.
Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Sámóczi Piroska
vezető-főtanácsos

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2011. január 18-án (szerdán) 9.00 órakor

2012. január. 16.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke
03-3/9-1/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2011. január 18-án (szerdán) 9.00 órakor
a Városháza I. em. 126. sz.
helyiségében tartandó soron következő ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenű
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Fazekas Orsolya bizottsági referens

2. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződése
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

3. A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

4. Pécs, Dobó István u. 90. szám alatti helyiségek haszonbérbe adása a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

5. A 2015. évi Europa Cantat megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos

6. A Kodály Központ teremhasználatával kapcsolatos pályázati kiírás
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

7. Pécs, Király u. 29-31. I/1. szám alatti művészlakás bérbeadása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Csizmadiáné Horváth Andrea tanácsos

8. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Pécs, 2012. január 12.

Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Sámóczi Piroska
vezető-főtanácsos