Archive for 2012. november

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. november 14. (szerda) 09:00 órakor a Városháza I. em. 126-os számú termében tartandó rendkívüli ülése

2012. november. 9.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Dr. Lovász István jegyző
Előadó: Dr. Szilágyi Csilla főosztályvezető

2. TIOP-1.2.1/A-12/1 pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (Szivárvány Gyermekház intézményi felújításával kapcsolatos pályázat-előkészítő döntések meghozatala)
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser
Meghívott: Dr. Merza Péter Vezérigazgató, PVF Zrt.

3. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

Reklámok