Archive for 2012. október

Jegyzőkönyv a Pécsi Közművelődési Tanács soros üléséről 2012. október 11.

2012. október. 31.

A Jegyzőkönyv teljes szövege letölthető innen:

http://speedy.sh/ujzgZ/JEGYZOKONYV-KMT-2012.-10.11..doc

Reklámok

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. október 17. soros ülése

2012. október. 12.

Oktatási és Kulturális Bizottsága
03-3/9-21/2012.
MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. október 17. (szerda) 09:00 órakor
a Városháza I. em. 126-os számú termében
tartandó soros ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Ökováros-Ökorégió Alapítvány Közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. A Ze Big Bandhoulle Közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. VOKE Vasutas Művelődési Ház közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

4. A Pécsi Fesztiválszervező Kft. közterület – kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

5. A Pécs Megyei jogú Város szervezésében 2012. évben megvalósuló rendezvényekhez közterület használat engedélyezése
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos

6. A Zlatko & Vesna Prica Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető – főtanácsos
Meghívott: Dr. Ujváry Jenő az Alapítvány magyarországi társelnöke

7. A Pécsi Kulturális Központ pályázatbeadásának jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

8. A Pécsi Horvát Színház igazgatói munkakörének ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit főtanácsos

9. A Pécsi Horvát Színházzal kötendő fenntartói megállapodás
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető – főtanácsos

10. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Staub Ernő csoportvezető
Meghívott: Dr. Berényi Édua jogász

11. Fenntartói megállapodások megkötése az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezetekkel
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua jogász

12. Középiskolai osztályok indítása a 2013/2014-es tanévben
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos

13. Oktatási intézmények TÁMOP-2.2.5/B Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázatának jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

14. Pécs MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapítása és megfizetésének szabályai
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos
Meghívott: Dr. Kovács Miklós jogász

15. Tanulók tankönyvtámogatása normatíva felosztása
Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály
Előadó: Deutschman Gabriella tanácsos

16. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke
A kiadmány hiteléül:
Fazekas Orsolya
vezető- tanácsos