Archive for 2012. szeptember

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. szeptember 19.

2012. szeptember. 14.

MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. szeptember 19. (szerda) 09:00 órakor
a Városháza I. em. 126-os számú termében
tartandó rendkívüli ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Mecsekerdő Zrt. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. Visual Tipp Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. A Pécsi Balett Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

4. Pécsi Férfikar Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

5. Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

6. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Referatúra
Előadó: Staub Ernő csoportvezető

7. A Pécsi Kulturális Központ pályázatainak jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

8. Együttműködés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázatban
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

9. “Apollo Art Mozi digitális fejlesztése” című pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Virág Eszter projektmenedzser

10. A Pollack Mihály Műszaki SZKI TÁMOP-2.2.5-A/12-1 “Szakképző intézmények felkészülésének támogatása” című pályázatának beadása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

11. Oktatási intézmények a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi Decentralizált Keretének felhasználására kiírt pályázaton való indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Simon Szilvia projektasszisztens

12. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

Reklámok

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. szeptember 12. (szerda) 09:00 órakor a Városháza I. em. 126-ös termében tartandó soros ülése

2012. szeptember. 7.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottsága
03-3/9-19/2012.
MEGHÍVÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. szeptember 12. (szerda) 09:00 órakor
a Városháza I. em. 126-ös termében
tartandó soros ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. A Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. közterület-foglalási kérelme Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

2. A Pécsi Balett közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

3. A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

4. Mecsek Oldtimer Egyesület közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

5. PSN Zrt. közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

6. Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület közterület-foglalási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

7. A Pécs, Komját Aladár utca 2. szám alatti 36047/1/A/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Meghívott: Molnár Ferenc – Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete ügyvivő elnök

8. A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Kalányos Terézia nemzetiségi és roma referens

9. A Pécsi Balett Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

10. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Nagy Csaba alpolgármester
Előadó: Dr. Berényi Édua jogász

11. A Pécsi Kulturális Központ magasabb vezetői beosztás ellátása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos

12. A Budai – Városkapu Iskola TÁMOP-3.3.9-12/2 “A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása” című pályázatának beadása.
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

13. A Simonyi Károly SZKI TÁMOP-2.2.5-A/12-1 “Szakképző intézmények felkészülésének támogatása” című pályázatának beadása.
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

14. Oktatási intézmények a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi Decentralizált Keretének felhasználására kiírt pályázaton való indulásának jóváhagyása
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilva projekt asszisztens

15. A Budai – Városkapu Iskola igazgatója magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint pályázat kiírása a magasabb vezető beosztásának ellátására.
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos

16. Álláshelyek módosítása a Pollack Mihály Szakképző Iskolában és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központban
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Szalai Csilla vezető-főtanácsos

17. Rendelet gróf Zichy Gyula püspök és az Első Dunagőzhajózási Társaság bányamunkásai emléktáblájának elhelyezéséről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit vezető-tanácsos
Meghívott: Oszoli Dénes a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke

18. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Dr. Hoppál Péter s.k.
a Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

Fazekas Orsolya
vezető- tanácsos