Archive for 2012. március

Oktatási és Kulturális Bizottság ülése – 03.21.

2012. március. 19.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke
03-3/9-5/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2012. március 21-én (szerdán) 8.30 órakor,
a Városháza II. em. 204. sz.
helyiségében tartandó soron következő üléséről.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenü
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalására a
Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsággal
együttes ülésen kerül sor

1. Civil szervezetek beszámolói a közművelődési megállapodások 2011. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető főtanácsos

Meghívottak: Alajos utcai Közművelődési Alapítvány/ Kasza Tibor kuratóriumi elnök
Nagy Csaba területi képviselő

August Šenoa Horvát Klub/ Sárosácz Mihály igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület/ Molnár Ferenc ügyvivő
Végh Péter területi képviselő

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület/ Dr. Kosztics István elnök
Sztojkovics Éva területi képviselő

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület/ Fodor Ibolya elnök
Csizi Péter területi képviselő

Kézművesek Baranyai Egyesülete/ Horváth Ágota elnök
Moór Eszter területi képviselő

Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület/ Czirkos Kelemen elnök
Oszoli Dénes területi képviselő

Minerva Könyvtár Egyesület/ Hantos Anna elnök
Hegyi Ákos területi képviselő

Nevelők Háza Egyesület/ Vincze Csilla Anna ügyvezető igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Nikolas Lenau Közművelődési Egyesület/ Kerner Lőrinc elnök
Sztojkovics Éva területi képviselő

Patacsi Művelődési Egyesület/ Kocsis József elnök
Erb József területi képviselő

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület/ Kis Varga István elnök
Oszoli Dénes területi képviselő

Pécsbányai Kulturális Egyesület/ Vozár Pál elnök
Végh Péter területi képviselő

Vasasért Egyesület/ Berényi Zoltán elnök
Huba Csaba területi képviselő

VOKE Vasutas Művelődési Ház/ Molnár Géza igazgató
Sztojkovics Éva területi képviselő

Ezt követően a bizottság önálló ülés keretében folytatja munkáját.

2. Kulturális feladatellátással kapcsolatos további intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Referatúra
Előadó: Staub Ernő csoportvezető

3. Beszámoló a Pécs Története Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos
Meghívott: Dr. Újvári Jenő elnök

4. Beszámoló a Zlatko&Vesna Prica Művésztelep Közhasznú alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos
Meghívott: Dr. Újvári Jenő elnök

5. Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos
Meghívott: Horváth Zsolt igazgató

6. Megállapodás kötése a települési könyvtári ellátás biztosítására a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

7. Megállapodás kötése a Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesülettel a Pécs, Szabolcsi út 61. szám alatti ingatlan üzemeltetésére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

8. Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása és ügyvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

9. A személyes gondokoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Humán Főosztály
Előadó: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

10. Rendelet Gebauer Ernő emléktáblájának elhelyezéséről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Halmosné Czigelédi Judit főtanácsos

11. A Pannon Filharmonikusok „Arcképcsarnok” című pályázatának beadása
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Virág Eszter tanácsos

12. A Pécsi Kulturális Központ Grundtvig pályázaton történő részvétele
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Virág Eszter tanácsos

13. Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

14. Budai Városkapu Iskola Bártfa Utcai intézményegységének támogatási kérelme
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Horváth Andrea tanácsos

15. A Miroslav Krleza Horvát Iskola átadása az Országos Horvát Önkormányzat részére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Cselik László vezető-főtanácsos
Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

16. A Leőwey Klára Gimnázium „Comenius iskolai együttműködések”
Előterjesztő: Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
Előadó: Simon Szilvia tanácsos

17. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Pécs, 2012. március 14.

Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Sámóczi Piroska
vezető-főtanácsos

Reklámok