Archive for 2012. január

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2011. január 18-án (szerdán) 9.00 órakor

2012. január. 16.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke
03-3/9-1/2012.
TÁJÉKOZTATÓ

Az Oktatási és Kulturális Bizottság
2011. január 18-án (szerdán) 9.00 órakor
a Városháza I. em. 126. sz.
helyiségében tartandó soron következő ülésére.

Az előterjesztések letölthetők a http://gov.pecs.hu/ oldalon, az ÖNKORMÁNYZAT menü KÉPVISELŐI MUNKA DOKUMENTUMAI almenü BIZOTTSÁGI MUNKA almenű
ELŐTERJESZTÉSEK pontjában.

N a p i r e n d:

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Fazekas Orsolya bizottsági referens

2. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződése
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Referatúra
Előadó: Dr. Berényi Édua tanácsos

3. A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

4. Pécs, Dobó István u. 90. szám alatti helyiségek haszonbérbe adása a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Dr. Lovász Nóra vezető-tanácsos

5. A 2015. évi Europa Cantat megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Pavlovics Attila vezető-főtanácsos

6. A Kodály Központ teremhasználatával kapcsolatos pályázati kiírás
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Szabó Péter főtanácsos

7. Pécs, Király u. 29-31. I/1. szám alatti művészlakás bérbeadása
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Referatúra
Előadó: Csizmadiáné Horváth Andrea tanácsos

8. Egyebek

Az ülésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Pécs, 2012. január 12.

Dr. Hoppál Péter s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Sámóczi Piroska
vezető-főtanácsos

Reklámok