Archive for 2009. július

Kulturális Bizottság 2009. július 29-i rk. ülése

2009. július. 27.

<<0729tájékoztató.doc>> <<5.0. ZSKN pályázat.doc>> <<5.1. ZSKN A
változat.doc>> <<5.2. ZSKN B változat.doc>> <<7.0. kubi ügyrend.doc>>
<<7.1. ügyrend melléklet.DOC>> <<8.0. közterület.DOC>> <<8.1. közterület
melléklet.doc>> <<9. külföldi kultint..DOC>> <<10. jegyértékesítés.doc>>
0729t�j�koztat�.doc
5.0. ZSKN p�ly�zat.doc
5.1. ZSKN A v�ltozat.doc
5.2. ZSKN B v�ltozat.doc
7.0. kubi �gyrend.doc
7.1. �gyrend mell�klet.DOC
8.0. k�zter�let.DOC
8.1. k�zter�let mell�klet.doc
9. k�lf�ldi kultint..DOC
10. jegy�rt�kes�t�s.doc

Reklámok

Hírek

2009. július. 2.

A mai bizottsági ülésen átadtam a stafétát Kis Varga István soros elnöknek, egyúttal kiosztottam kiadványunkat a jelenlévőknek.

Ma két rendkívüli bizottsági ülés volt, mert formai okokból a 100 millió forintos civil keretre vonatkozó pályázatot csak így tudták tárgyalni. A beadási határidő a Bizottság döntése szerint szeptember 15. lesz.

Kitettem jobbra az oldalak közé letölthető formában is a kiadványunkat.

Feltöltöttem a Levelek, határozatok oldalt. Éljen az átláthatóság!

Peták

Tanácskozási jog

2009. július. 1.

Levél a Bizottsághoz

Révész Mária

Kulturális bizottsági elnök

részére

Tisztelt Elnök Asszony!

Elöször is tisztelettel köszöntöm az új összetételű bizottság élén a Közművelődési Tanács nevében, és mindjárt három ügyben fordulunk Önhöz a július 2-i bizottsági ülés kapcsán.

  1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2009 második félévében Kis Varga István tölti be a Közművelődési Tanács soros elnöki tisztét (az erről szóló dokumentumokat Pavlovics Attila Csoportvezető Úr részére is megküldöm).
  2. Szeretnénk rövid tájékoztatást adni a Közművelődési Tanácsról és terveiről – egyúttal kiosztani egy kis kiadványt (Együttműködés a döntés-előkészítésben), amit a május 25-i nyílt ülésünk apropóján állítottunk össze.
  3. A legfontosabb, hogy a Tanács és a Bizottság együttműködését érintően egy javaslattal élnénk a Bizottság ügyrendjének újraszabályozása kapcsán. Szeretnénk Kulturális Bizottság ülésein tanácskozási joggal venni részt, azaz elegendő legyen a levezető elnöknek szót adni a Tanács képviselőjének, ne kelljen erről minden esetben a Bizottságot megszavaztatni.

Indokaink a következőek: Az 1997. évi CXL. törvény 8. § (a) és (b) szakasza szerint a Tanácsnak véleményezési és javaslattételi joga van, és ezt egyszerűbb módon gyakorolhatja, ha Bizottság ügyrendjében szabályozva is szerepel ennek lehetősége.

Tisztelettel üdvözli a további együttműködés reményében

Peták Péter

soros elnök

Pécs, 2009. június 30.

Előterjesztés a 07.02-ai KUBI-ra!

2009. július. 1.

———- Forwarded message ———-
Date: 2009/7/1
Subject: Előterjesztés a 07.02-ai KUBI-ra!
To: Közművelődési Tanács <kozmuvtan.pecs@gmail.com>

<<Civil keret pályázat.doc>> <<Civil keret pályázat melléklet.doc>>
Civil keret p�ly�zat.doc
Civil keret p�ly�zat mell�klet.doc

Hogyan tovább?

2009. július. 1.

A Tanács ismertségének, presztízsének növelése érdekében, nyitottságának demonstrálására és további potenciális tanácstagok motiválása érdekében szerveztük meg Együttműködés a döntés-előkészítésben címmel a Közművelődési Tanács nyílt ülését, amelyen képviseltette magát az Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a városi kulturális intézmények és igen nagy számban a pécsi kulturális civil szervezetek.

Nagy számban és jól strukturált formában kaptunk értékes javaslatokat a Tanács további működésével kapcsolatban, amelyek alapját képezik az elkövetkező időszakra vonatkozó terveinknek.

–         Szélesebb társadalmi bázisra való alapozás szükséges

  • tagság bővítése
  • honlap működtetése
  • havi fix tanácsülés a részvételi lehetőség, bekapcsolódás biztosítására
  • a 2009 májusihoz hasonló fórumok szervezése
  • a Tanács ismertségének, presztízsének növelésére a fentieken túl kiadvány készítésével és terjesztésével

–         Jelentős létszámbővülés esetén újragondoljuk a Tanács működési szabályzatát.

–         Annak érdekében, hogy alapítványok is csatlakozhassanak munkánkhoz (a jogszabály szerint nem lehetnek tagok) az SZMSZ-ben bevezetjük a tanácskozási joggal rendelkező társult tag fogalmát. (Végleges megoldás a jogszabály módosítása.)

–         Célunk a források bővítése a kulturális területen.