Archive for 2009. június

KUBI anyag

2009. június. 30.

Date: 2009/6/30
Subject: KUBI anyag
To: Közművelődési Tanács <kozmuvtan.pecs@gmail.com>

<<2.0. Operalia.doc>> <<2.1. Operalia melléklet 1.doc>> <<2.2. Operalia

melléklet 2.doc>> <<2.3. Operalia melléklet 3.doc>> <<2.4. Operalia
melléklet 4.xls>>

<<0702-2napirend.doc>>
2.0. Operalia.doc
2.1. Operalia mell�klet 1.doc
2.2. Operalia mell�klet 2.doc
2.3. Operalia mell�klet 3.doc

0702-2napirend.doc

Reklámok

Az önkormányzati együttműködés értékelése

2009. június. 26.

Pozitívumok

–         Kialakult a Kulturális Bizottsággal és a Humán Főosztállyal való együttműködés rendje.

–         Elektronikus formában megkapjuk a meghívókat, napirendeket, előterjesztéseket.

–         A Tanács képviselője útján részt vesz és szót kap a bizottsági üléseken (az SZMSZ-ünk szerinti működés alapján nemcsak a soros elnök, hanem a konkrét ügyben érintett tag is.)

–         Az önkormányzati oldalon tudomásul vették a Tanács képviseletének rotációs rendszerét.

Negatívumok

–         A meghívók, napirendek, előterjesztések gyakran nagyon későn, akár előző nap érkeznek

–         Arra is van példa, hogy előterjesztéseket csak a helyszínen, kiosztásos formában kap kézhez a Tanács képviselője

–         Ráadásul ezek mindig éppen a fontos ügyek, mert többnyire ezek sűrgősek

–         Általában a kapkodás, tervezetlenség látszatát kelti a bizottsági munka

A fentiek a gyakorlatban ellehetetlenítik a Közművelődési Tanács azon törekvését, hogy előzetesen közös álláspontot alakítson ki bizonyos eldöntendő ügyekben.

Konkrét problémák

–         Volt rá eset, hogy „adminisztrációs hiba” miatt nélkülünk tartott ülést a Kulturális Bizottság

–         Nem tudtunk megfelelő formában élni a törvényben biztosított jogunkkal a 2009-es költségvetés elfogadása kapcsán. (Ilyen napirend nem volt a Kulturális Bizottság előtt, más illetékes bizottság munkájáról nem volt információnk.) A közgyűlés előestéjén és napján juttattuk el állásfoglalásunkat az illetékes döntéshozóknak a siker reménye nélkül.

Tapasztalatok konkrét ügyekben

EKF ügyben mind programfinanszírozás, mind beruházás-ügyben (Zsolnay-negyed) a bizottság kompetenciahiányában az átláthatatlan felelősségi viszonyok és átláthatatlan döntési folyamatok miatt semmilyen eredményt nem tudtunk elérni.

Ennek illusztrálásaként: a Humán Főosztálynak a Közművelődési Tanácshoz intézett válaszlevele úgy kezdődik, hogy kérdéseinkre a Főosztály nem tud választ adni.

Peták Péter

A Pécsi Közművelődési Tanácsról

2009. június. 26.

A Pécsi Közművelődési Tanács egy új formája a civil összefogásnak és egy új formája a civil érdekérvényesítésnek városunkban. Egy évvel ezelőtt hozta létre hét pécsi kulturális egyesület, mégpedig a Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete, az Istenkúti Közösségért Egyesület, a Pécs Baranyai Origo-Ház Egyesület, a Nevelők Háza Egyesület, a Sosam-Art Kulturális Egyesület, a Mediátor Egyesület és a Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület. Maga a Közművelődési Tanács, mint civil szerveződési forma nem új, ugyanis egy 1997-es törvény teszi lehetővé létrehozását és szabályozza működését a közművelődés helyi lakossági képviselete érdekében. Mindenesetre Városunkban ilyenre korábban nem volt példa tehát ez az első Közművelődési Tanács Pécsen. A Tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma. (1997. évi CXL. törvény 82.§) A Tanács – a törvényben biztosított felhatalmazás alapján – véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben, például az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát illetően is, valamint elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.

A Pécsi Közművelődési Tanácsot – a tagok által elfogadott működési szabályzat szerint – rotációs rendszerben félévente egy-egy újabb tag képviseli soros elnökként. Az első félévben Orcsik Ferenc elnöksége alatt kialakítottuk működési rendünket és az Önkormányzat Kulturális Bizottságában való részvételünk gyakorlatát. A második – most záruló – félévben én vittem az elnöki szerepet, erőfeszítéseim arra irányultak, hogy bővítsük, újabb tagokkal erősítsük meg a Tanácsot és egyúttal határozzunk meg olyan közös célokat, amelyek révén javaslattételi jogunkkal is élve kezdeményezőként tudunk fellépni az Önkormányzat felé. E két célt egyszerre szolgálta májusi rendezvényünk, a Pécsi Közművelődési Tanács nyílt ülése. Egyrészt további hat pécsi egyesület jelezte belépési szándékát, másrészt a beszélgetések eredményeinek feldolgozása után célokról és azok fontossági sorrendjéről dönthet júniusi ülésén az egyéves Pécsi Közművelődési Tanács. 2009 második félévében Kis Varga István lesz a Tanács megválasztott elnöke, munkájához sok sikert kívánok.

Peták Péter

Istenkúti Közösségért Egyesület

Kulturális Bizottság ülése – 07.02.

2009. június. 26.

———- Eredeti üzenet ———-

Dátum: 2009. június 26., péntek, 10:48:34
Címzett: Közművelődési Tanács <kozmuvtan.pecs@gmail.com>
Tárgy: Kulturális Bizottság ülése – 07.02.

<<0702napirend.doc>> <<1. beszámoló Pécs2010 Menedzsment.doc>> <<3.0.
közterület.DOC>> <<3.1. közterületmelléklet.doc>> <<4.
Művészetnap09.DOC>> <<5.0. Támogatási kérelmek.DOC>> <<5.1. támog. kér.
melléklet.pdf>> <<6.0. kubi ügyrend.doc>> <<6.1. ügyrend 1.
melléklet.DOC>> <<6.2. ügyrend 2. melléklet.DOC>> <<6.3. ügyrend 3.
melléklet.doc>> <<6.4. ügyrend 4. melléklet.doc>> <<7.0
Művészlakások.doc>> <<7.1. Művészlak. melléklet.pdf>>

0702napirend.doc

1. besz�mol� P�cs2010 Menedzsment.doc

3.0. k�zter�let.DOC

3.1. k�zter�letmell�klet.doc

4. M�v�szetnap09.DOC

5.0. T�mogat�si k�relmek.DOC

5.1. t�mog. k�r. mell�klet.pdf

6.0. kubi �gyrend.doc

6.1. �gyrend 1. mell�klet.DOC

6.2. �gyrend 2. mell�klet.DOC

6.3. �gyrend 3. mell�klet.doc

6.4. �gyrend 4. mell�klet.doc

7.0 M�v�szlak�sok.doc

7.1. M�v�szlak. mell�klet.pdf

Új információk a tagfelvételről és az alapítványok tagságáról

2009. június. 25.

A Városházáról kapott információim szerint a Tanács további bővülése ügyében nem kell azokat a Jegyzőn keresztüli köröket végigfutnia a csatlakozó egyesületeknek, mint a Tanács alapításakor. A jogosultságot közvetlenül a Tanács is megállapíthatja (pécsi, kulturális és van közgyűlési döntése), majd tájékoztatást ad az Önkormányzatnak, aki közzéteszi saját fórumán a tényt, hogy ez és ez a szervezet belépett a Tanácsba. Csak egy bírósági kivonatot kell beadnunk az új tagról hivatalos dokumentumként.

Ha az SZMSZ-t módosítjuk – amire jó esély van ha jelentősen bővülünk – az új verziót is meg kell küldeni az Önkormányzatnak.

Az alapítvány problémára (hogy tudniillik az alapítvány nem társadalmi szervezet mint az egyesület) azonnali áthidaló megoldás lehet, ha úgy módosítjuk az SZMSZt, hogy pécsi kulturális alapítványok tanácskozási joggal monjuk társult tagjai lehetnek a KMT-nak.

World café – összefoglaló

2009. június. 25.

Kitettem jobbra az oldalok közé a KMT május végi nyilvános ülésének emlékeztetőjét, gazdag és izgalmas anyag, hamarosan nyomtatvány formájában is közreadjuk.

A benne lévő, a KMT munkájára vonatkozó javaslatok széleskörű ötletbörze eredményei, ezekkel kapcsolatban a napokban döntést hoz a Tanács (hogy mit vállal fel ezek közül és mivel nem foglalkozik egyelőre).

Szóval

2009. június. 24.

Ide jönnek majd az infók, mi zajlik a városi döntéshozatalban, a kubi háza táján meg egyebek.  A hozzászólásokban lehet fórumozni meg infót megosztani, pörögni a témán.

Külön oldalon lesznek a Tanács alap-dokumentumai.

Egy másikon a levelezése.  Emlékeztetők.

Lesz infó a Tanács rendezvényeiről, ha rendez vényt.

Alapvetően a döntéselőkészítő munka operatív eszköze legyen a blog.

Hogy léphetsz be a Tanácsba

RSS ilyenek

Be kell tenni a lógót betűtípust azt jól van.

Blogoljunk